Wat betekent de naam Triodos Bank?

Het woord Triodos is een samenvoeging van de Griekse woorden ‘tri’ en ‘hodos’. Dit betekent ‘drievoudige weg’. Wij willen een samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en waarin we rekening houden met elkaar en het leefklimaat. Triodos Bank draagt hieraan bij door de financiering van bedrijven, instellingen en projecten met een positieve impact voor mens, samenleving en milieu.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp