Anders Invest ZVIF1

Maarsbergen, Nederlandandersinvest.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

Anders Invest investeert in Nederlandse huurwoningen en zorgvastgoed, met nadruk op sociale cohesie en sterke relaties. Ze richten zich op middeldure 1- of 2-persoonshuishoudens en het 'care' segment binnen de zorg, in economisch sterke regio's met goede OV-verbindingen.