Windmolen de Noord BV

Terheijden, Nederlandtraaisenergiecollectief.nl/projecten/windpark-de-noord/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorDuurzame energie

Met het Traais Energie Collectief bouwen inwoners van Terheijden aan een eigen, duurzame energievoorziening. Zon, wind en warmte van eigen bodem leveren genoeg energie voor ons hele dorp. Windmolen de Noord is een van de projecten van de Traaise Energie Maatschappij.