Maatschap Muggen

Ansen, Nederland
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Maatschap Muggen is een veehouderij in Ansen (Drenthe). Sinds 2020 is het een biologisch melkveebedrijf met 90 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Ze worden zoveel mogelijk geweid op 60 hectare. Een deel wordt gehuurd van Staatsbosbeheer. De melk wordt geleverd aan Ecoholland.