Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

In Rotterdam is de realisatie gestart van een zorggebouw voor het Leger des Heils dat voor 80% uit biobased en circulaire materialen bestaat. Het gebouw komt aan de Grote Kreek in Rotterdam-Zuid en gaat onderdak bieden aan vijftig dak- en thuislozen.