Informatie voor certificaathouders

Finance change. Change finance

Een nieuw handelssysteem voor certificaten van aandelen. Wat verandert er?

Certificaten van aandelen Triodos Bank worden voortaan verhandeld op een Multilateral Trading Facility (MTF). In deze animatie ziet u een korte toelichting op de veranderingen.

Laatste informatie

Informatie over certificaten van aandelen in chronologische volgorde.

Instructie voor het openen van een handelsrekening

Om na de notering op de MTF in certificaten te handelen, moet u een handelsrekening openen bij Captin. Bekijk de instructie van de te nemen stappen. De video is ontwikkeld voor bestaande certificaathouders.

Hoe te handelen in certificaten op de MTF

Na het openen van een handelsrekening bij Captin kunt u certificaten kopen of verkopen. Deze video legt stap voor stap uit hoe u koop- of verkooporders voor certificaten indient.