Nachtclubs worden soms in één adem genoemd met alcohol- en drugsgebruik en (geluids)overlast. Maar ze vervullen ook een heel belangrijke functie in steden, zegt Sarah Hoes, relatiemanager Kunst & Cultuur bij Triodos Bank. “Het zijn plekken die mensen op een veilige manier bij elkaar brengen en zorgen voor een gevoel van verbondenheid met de gemeenschap. Daarnaast bieden ze vaak ruimte aan groepen mensen die elders in de stad wellicht geen plek hebben om samen te komen.”

Triodos Bank heeft een lange historie in het financieren van nachtclubs. In de jaren tachtig financierden we bijvoorbeeld de internationaal bekende nachtclub RoXY in Amsterdam.

Sarah Hoes, relatiemanager Kunst & Cultuur bij Triodos Bank.

Goed voor de gebiedsontwikkeling

Een andere reden om nachtclubs en festivalterreinen te financieren, heeft te maken met gebiedsontwikkeling. Paradigm (zie kader, red.) is daar een goed voorbeeld van. Dit festivalterrein is gevestigd op het Suikerunie-terrein in Groningen. Daar stond vroeger de suikerfabriek van Suikerunie, maar tegenwoordig is het een culturele broedplaats. “Je kan er natuurlijk een distributiecentrum neerzetten, maar door initiatieven als Paradigm wordt dit terrein nieuw leven ingeblazen en trekt het allerlei nieuwe mensen en initiatieven aan”, aldus Hoes. “Het Suikerunie-gebied is inmiddels echt een thuishaven geworden, voor een heel nieuw publiek.”

Sietske Knüppe, relatiemanager kunst en cultuur bij Triodos Bank
Sietske Knüppe, senior relatiemanager Kunst en Cultuur bij Triodos Bank.

Veilig samenkomen

Maar we financieren dit soort initiatieven niet zomaar. Het verhaal moet goed zijn, stelt Sietske Knüppe, senior relatiemanager Kunst en Cultuur bij Triodos Bank: “Het initiatief moet meer brengen dan alleen een nachtclub. Neem KABUL à GoGo in Utrecht, dat we recentelijk gefinancierd hebben (zie kader, red.). Initiatiefnemer Omar Waseq biedt ook goedkope studioruimtes aan voor startende muzikanten. En hij heeft een klein podium waar heel muzikaal Utrecht welkom is. Hij runt ook een inclusief theatercafé in de binnenstad voor een brede en uiteenlopende doelgroep. Omar wil mensen bovenal op een leuke en veilige manier bij elkaar brengen, ook met KABUL à GoGo. Dát financieren we, het nachtclub-gedeelte is bijna bijzaak.”

Daarnaast moet het financiële plaatje natuurlijk kloppen. “Daarbij kijken we niet alleen naar de euro’s, maar ook naar vragen als: heeft de initiatiefnemer genoeg partijen om zich heen die ondersteuning kunnen bieden als het even wat minder gaat, met raad en daad?”

Alcohol- en drugsgebruik

Ook drank- en drugsgebruik is een belangrijk gespreksonderwerp, zowel tijdens de financieringsgesprekken als op de werkvloer bij Triodos Bank. “We hebben het er intern vaak over: wat vinden we hiervan? Past het wel in onze visie?”, zegt Knüppe. “Je gaat het gebruik ervan namelijk niet voorkomen. Het is bijna naïef om dat te veronderstellen.”

 “We gaan wel altijd uitvoerig in gesprek met initiatiefnemers over hun beleid op dit gebied”, aldus Knüppe. “Zijn er huisregels opgesteld? Worden bezoekers voldoende ingelicht over veilig en verantwoord clubbezoek? Welke afspraken zijn er met de gemeente en omwonenden gemaakt. Lopen er op clubavonden awareness-teams rond, zoals in KABUL à GoGo? Deze aspecten wegen zwaar mee in onze overwegingen om al dan niet tot financiering over te gaan."

Daarvoor moet een nachtclub (of festivalterrein) ook echt toegevoegde waarde hebben, benadrukt Hoes nogmaals: “Waarom moet deze nachtclub er zijn? Wat voegt het toe aan de buurt en de stad? Daar gaat het uiteindelijk om.”