Een groeiend zelfvertrouwen, toenemende mogelijkheden om zelf financiële beslissingen te maken en meer kans op het behalen van financiële doelen. Zomaar drie resultaten uit de Microfinance Index 2023, van toepassing op vrouwen wereldwijd die met behulp van microfinanciering een eigen onderneming startten. Bevindingen die van belang zijn voor het versterken van de positie van de vrouw, want met die positie is het nog lang niet altijd goed gesteld.

Financiële veerkracht

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat 81 procent van de deelnemers aangaf dat microfinanciering hun leven heeft verbeterd en dat het hun financiële veerkracht vergrootte in tijden van crisis. Zeker wanneer respondenten naast een microkrediet ook toegang hadden tot aanvullende diensten, zoals trainingen in ondernemerschap. Dergelijke hulp had een positieve invloed op zowel hun onderneming als op hun kwaliteit van leven. Slechts 5 procent van de respondenten gaf aan moeite te hebben met het terugbetalen van de lening.

De resultaten van het onderzoek komen voor Florian Bankeman, fondsmanager van Triodos Fair Share Fund, niet als een verrassing. “Het rapport is een bevestiging van wat wij al wisten, het is fijn dat er een externe partij is die deze positieve effecten van financiële inclusie in kaart heeft gebracht. Dat geeft ons zelfvertrouwen.”

Persoonlijk contact

Triodos Bank biedt sinds 2002 haar klanten de mogelijkheid om te beleggen in microfinanciering via Triodos Fair Share Fund. Het fonds investeert in lokale microfinancieringsinstellingen en mkb-banken in opkomende economieën, die vervolgens leningen verstrekken aan kleinschalige – vaak vrouwelijke – ondernemers, zoals winkeliers, handelaren of boeren. “Wij monitoren maandelijks de impact hiervan aan de hand van de cijfers. Daarnaast bezoeken onze investeringsteams de microfinancieringsinstellingen en vaak ook hun klanten ter plaatse. Dat persoonlijk contact is essentieel. Het is mooi dat 60 Decibels dit voor de Microfinance Index 2023 ook op zo’n grote schaal heeft gedaan.”

Florian Bankeman, fondsmanager van Triodos Fair Share Fund
Florian Bankeman, fondsmanager van Triodos Fair Share Fund

De leningen betreffen meestal relatief kleine bedragen, van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s, en de looptijd is kort – een paar maanden tot een jaar. Wanneer de lening op tijd terug wordt betaald, is de kans op een volgende lening groot. De leningen die de microfinancieringsinstellingen in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund verstrekken hebben daardoor een terugbetaalpercentage van 95 tot 99 procent.

De taal kennen

Triodos Investment Management financiert microfinancieringsinstellingen en banken in ruim veertig landen. Bankeman: “We hebben daarom een investeringsteam met zeker twintig nationaliteiten, deze collega’s spreken de taal en kennen de context waarin de microfinancieringsinstellingen opereren. Het menselijke aspect achter al de financiële data die wij van deze instellingen ontvangen, is belangrijk voor ons.”

De kredieten worden via lokale financiële instellingen, zowel kleine als grote, aan de ondernemers verstrekt. Ook bieden deze een laagdrempelige manier om een spaarrekening te openen. Dit speelt een belangrijke rol in de weerbaarheid, veerkracht en welzijn van mensen. Zij kunnen sparen voor onverwachte gebeurtenissen, bijvoorbeeld ziekte, of geld opzij zetten voor het schoolgeld van hun kinderen. Zeker in landen waar vrouwen minder kansen krijgen dan mannen, pakken vrouwen met behulp van deze kleine leningen de regie.

Investeren in opkomende economieën

Dat beleggers soms huiverig zijn om te investeren in opkomende economieën, is volgens Bankeman ongegrond. “Die onzekerheid komt vaak door een onrustige politieke situatie in een land, maar dat is meestal onrust bij de overheden en niet bij de financiële instellingen. Zolang een financiële instelling solide is en een goede corporate governance heeft, is de politiek niet van invloed op het kredietsysteem.”

Daarbij is de spreiding van Triodos Fair Share Fund van groot belang, zo zijn de risico’s per land niet te hoog. “Omdat we actief zijn in 44 landen met meer dan honderd verschillende instellingen, hebben we een goede balans in de beleggingsportefeuille gecreëerd.”

Voor Bankeman blijft microfinanciering van onverminderd groot belang: “De ongelijkheid in de wereld wordt alleen maar groter, dus de financieringsbehoefte van mensen in opkomende economieën groeit mee. Het mooie van Triodos Fair Share Fund is dat we deze ondernemende mensen, dankzij duizenden beleggers, hierin kunnen ondersteunen. Microfinanciering heeft zichzelf bewezen, in goede en in slechte tijden kunnen mensen zelf de regie pakken. Dit laat het rapport van 60 Decibels ook in 2023 weer zien.